Missing-people-sweden

Vi har nu ett nytt tillskott bland dem vi stödjer: vi stödjer nu även frivilligorganisationen Missing People.   ”Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.” – missingpeople.se

Vi fick i uppdrag att inreda KAPIS nya lokaler på Skeppsbron. Det började med färgsättning och sedan skulle alla möbler införskaffas, monteras, belysning skulle upp, gamla och nya lokalerna skulle stylas och till sist skulle det dukas upp för fest. Med moodboards och ett helhetstänk fick vi tillslut ett reaultat som vi och KAPI är… Fortsätt att läsa