Lena, hos oss, designar gärna böcker och tidskrifter. Ett exempel är boken ”När vetskap blir till kärlek” som hon färdigställde strax innan jul. Med en känsla för bokens syfte skapas design och sedan är det precisionsarbete, noggrannhet och tålamod som krävs för att genomföra själva jobbet. Boken finns att köpa på Kosmos Förlag i Järna.… Fortsätt att läsa

Waldorf

Den svenska waldorfrörelsens tre huvudorganisationer gör nu en gemensam satsning genom waldorf.se och den nya grafiska profilen för waldorf i Sverige. ”Arbetet med den nya portalen ledde oss fram till en ny grafisk profil och logotype, en profil som ska spegla waldorfrörelsen som den ser ut idag satt i ett globalt perspektiv. Logotypen avspeglar framtid… Fortsätt att läsa

anti-social-as-the-early-1900s

Våra sociala medier- experter Emanuel och Jesper inleder träffen med reflektioner kring vår digitala värld och vårt förhållningssätt till den. Vad betyder skiftet för oss som människor och företagare? Hur påverkas vår livsstil? Hur vill vi ha det framåt? Hur skapar vi balans? Tillfälle till diskussion, samtal och frågor. Onsdagen den 22 april 2015, kl… Fortsätt att läsa